Wintergroenten :

Witloof

Witloof

Kwaliteitskenmerken
- Dit witloof is zeer fris.
- De top is mooi gesloten.
- De kroppen zijn symmetrisch van vorm.
- De bladeren zijn gaaf van vorm en sluiten aan tegen de krop.
- Het buitenste blad reikt tot minimaal 3/4 van de kroplengte.
- De bladeren vertonen geen kleurafwijkingen. - De kropbasis vertoont een gaaf snijvlak, vers van uitzicht.
- Het witloof draagt geen sporen van ziekte en/of mechanische schade.
- Vertoont geen sporen van grond, voedingsoplossingen of extern vocht.
- Er zijn geen sporen van vrieskoude te merken. - Het loof is vrij van vreemde geuren en smaken.
- Lengte van de pit is gelijk aan of kleiner dan helft van de lengte van de krop.
- Pitafwijkingen ontbreken.
- De milieuvriendelijke teeltwijze wordt gegarandeerd door teeltregistratie en opvolging