KlachtenBOX

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Heb je klachten i.v.m. ethiek, corruptie of andere zaken?
Omschrijf uw klacht graag zo volledig mogelijk en geef deze anoniem aan ons door, we maken er zeker werk van!